Nie przegap nowej puli dotacji z Programu Mój Prąd 2021

Zostaw kontakt do siebie, a my poinformujemy Cię o ważnych zmianach.

Zgoda na kontakt:

14 + 13 =

Panele fotowoltaiczne zyskują coraz większą popularność w Polsce, a to wszystko dzięki specjalnym programom dofinansowania. Na zakup i montaż paneli słonecznych można otrzymać dotację z programu „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” a także z pozostałych form wsparcia, skierowanych nie tylko do klientów indywidualnych, ale także przedsiębiorców i rolników.

Fotowoltaika – kto może liczyć na wsparcie finansowe?

  • Prosument – czyli  wszystkie osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty
  • Prow – rolnicy i przedsiębiorcy rolni
  • Bocian – przedsiębiorcy
  • Regionalne Programy Operacyjne – w zależności od ustaleń danego województwa
  • Fundusze norweskie oraz EOG – podmioty świadczące usługi publiczne, samorządy
  • PolSEFF2 – małe i średnie firmy
  • Programy finansowane przez gminy – według ich ustaleń
  • Systemy zielonych inwestycji GIS – podmioty użyteczności publicznej

Gdzie należy udać się po dofinansowanie na panele?

Na początku warto skierować się do właściwego wydziału w urzędzie miasta albo gminy. W ten sposób można uzyskać informacje czy aktualnie jest realizowany program lokalny dofinansowania ogniwa słonecznych. Następnie można udać się do urzędu wojewódzkiego czy siedziby wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To tutaj kontrolowane są wszelkie programy. Programy lokalną są dobrą opcją, gdyż przede wszystkim wszystko można załatwić w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast programy realizowane przez WFOSiGW niestety potrzebują wizyt w mieście wojewódzki, aby uzyskać informacje oraz złożyć wszelkie dokumenty, niezbędne do dofinansowania inwestycji.

Program Mój Prąd
(Aktualizacja: 1 lipca rusza nabór wniosków o dotację z nowej puli Programu Mój Prąd 2021)

Kliknij i zostaw nam kontakt do siebie, a poinformujemy Cię o ważnych zmianach.

Program Mój Prąd jest to forma wsparcia realizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc skierowane jest przede wszystkim do osób fizycznych, ale także mieszkańców obszarów miejskich, którzy korzystają z energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele słoneczne dla własnych potrzeb i mają podpisaną umowę dokładnie regulującą wszelkie kwestie wprowadzania do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w zielonej instalacji. Program ten obejmuje dofinansowaniem zakup praz montaż paneli fotowoltaicznych. Im całkowita moc elektryczna powinna wynosić od 2 do 10 kW, a można ją wykorzystać jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego. Program dofinansowuje maksymalnie 50 procent poniesionych kosztów zakupu oraz montażu paneli słonecznych, a kwota pomocy nie może być wyższa od 5 tysięcy złotych na jedną inwestycję. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: montaż, zakup, odbiór oraz uruchomienie instalacji. Co ważne, produkty muszą zostać zainstalowane jako nowe, a po uzyskaniu wsparcia trzeba korzystać z instalacji przez minimum 3 lat. Program Mój Prąd dofinansowuje jedynie nowe instalacje, a więc wszystkie te, których montaż nie ukończył się przed 23 lipca 2019 roku. Nie obejmuje również projektów, które opierają się na zwiększeniu mocy posiadanej już instalacji fotowoltaicznej. Fundusz będzie realizował dofinansowania 2025 roku.

Program Czyste Powietrze

Kolejnym popularnym wsparciem jest program Czyste Powietrze. Zadaniem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zniwelowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, przede wszystkim z jednorodzinnych domów albo zaprzestanie emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowanej przez nowo wybudowane domy jednorodzinne. Wnioski wówczas trzeba składać w wojewódzkim funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiednio dla miejsca zlokalizowania danej nieruchomości, której ma dotyczyć składany wniosek. Dokumenty można składać od 19 września 2018, a projekt będzie według założeń realizowany do 30 czerwca 2027 roku. Warto pamiętać o tym, iż koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane całkowicie jedynie w postaci pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych. Maksymalny okres finansowania pożyczką czy też kredytem wynosi 15 lat, a oprocentowanie wynosi nie więcej niż WIBOR 3M +70 pkt bazowych oraz minimum 2 procent rocznie. Nabór wniosków cały czas trwa.

Ulga termomodernizacyjna

Formą pomocy jest również ulga termomodernizacyjna, w ramach ulgi można pokryć koszty poniesione na inwestycję w panele słoneczne. Odliczenia wykonywane są od podstawy podatku PIT albo od przychodów, jeśli chodzi o podatników na ryczałcie. Ulga obejmuje tylko i wyłącznie wydatki poniesione przez właściciela albo współwłaściciela domu jednorodzinnego. Odliczenie dotyczy projektów lub instalacji termomodernizacji zakończonych w ciągu 3 lat.

Pozostałe programy regionalne

To nie wszystkie formy pomocy, z jakich można skorzystać. Wszystkie województwa posiadają swoje własne programy, dzięki którym można uzyskać dotację albo korzystne warunki pożyczek czy kredytów, właśnie na odnawialne źródła energii. Na przykład województwo dolnośląskie oferuje możliwość dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego, kwota przeznaczona na dofinansowanie to aż 392 mln euro.

Różne formy dofinansowania pozwalają zmniejszyć wysokość poniesionych kosztów z instalacją ekologicznej elektrowni.

Z natury dla znajomych

Podziel się ze znajomymi energią z natury