Case Study: Jak skuteczna strategia zarządzania energią i instalacji PV pomogła firmie produkcyjnej obniżyć koszty energii

Wprowadzenie

Poznajcie dużą firmę produkcyjną z branży metalowej z Poznania, która borykała się z problemem wysokiego zużycia energii biernej oraz źle dobraną taryfą energii. Firma pracowała w godzinach od 6:00 do 18:00, co sprawiało, że ponosiła znaczne koszty związane z nieoptymalnym planem taryfowym. Wspólnie zdecydowaliśmy się na instalację systemu fotowoltaicznego o mocy 50 MWh oraz zmianę dostawcy energii, aby zredukować koszty operacyjne i poprawić efektywność energetyczną.

Cel

Głównym celem firmy produkcyjnej było obniżenie rachunków za energię poprzez redukcję kosztów związanych z energią bierną oraz zmianę taryfy energii na bardziej korzystną. Firma chciała również zwiększyć ilość dostępnej energii z odnawialnych źródeł, co pozwoliłoby na zmniejszenie śladu węglowego i uniezależnienie się od wahań cen energii na rynku.

Audyt początkowy

Przeprowadziliśmy szczegółowy audyt zużycia energii przez firmę produkcyjną, który wykazał:

 • Miesięczne zużycie energii: Średnie miesięczne zużycie energii wynosiło 100 MWh.

 • Koszty energii biernej: Energia bierna stanowiła około 15% całkowitych kosztów energii, co przekładało się na dodatkowe 7 500 zł miesięcznie.

 • Taryfa energii: Firma korzystała z taryfy C21, która była nieoptymalna dla jej godzin pracy (od 6:00 do 18:00). Rachunki za energię wynosiły średnio 90 000 zł miesięcznie.

 • Pokrycie dachowe: Dach budynku produkcyjnego miał powierzchnię 4 000 m², co pozwalało na optymalną instalację paneli fotowoltaicznych.

Strategia

 Nasza strategia wynikała z kompleksowej analizy potrzeb energetycznych firmy oraz specyfiki jej działalności. Celem było stworzenie zrównoważonego systemu energetycznego, który pozwoli na efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz maksymalne obniżenie kosztów.


Plan Działań

 1. Instalacja systemu fotowoltaicznego:

  • Wybraliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp, co pozwalało na częściowe pokrycie zapotrzebowania firmy na energię.

  • Projekt instalacji trwał 2 miesiące, a sama instalacja 1 miesiąc.

  • Przeprowadziliśmy instalację paneli fotowoltaicznych na dachach budynków produkcyjnych, uwzględniając najlepsze praktyki montażowe:

   • Solidne mocowanie paneli, aby zapewnić ich stabilność i trwałość.

   • Optymalne ustawienie paneli względem kierunków nasłonecznienia, aby maksymalizować efektywność produkcji energii.

   • Zastosowanie nowoczesnych inwerterów, które minimalizują straty energii.

  • Efekt: Instalacja PV zaczęła generować 50 MWh rocznie, co przekładało się na oszczędności rzędu 45 000 zł rocznie.

 2. Zmiana taryfy energii:

  • Po analizie profilu zużycia energii firmy, zasugerowaliśmy przejście na taryfę C22a, która lepiej odpowiadała godzinom pracy firmy (od 6:00 do 18:00).

  • Efekt: Zmiana taryfy pozwoliła na redukcję kosztów energii o dodatkowe 15%, co dało oszczędności rzędu 13 500 zł miesięcznie.

 3. Kompensacja energii biernej:

  • Zainstalowaliśmy kompensatory energii biernej, które zmniejszyły koszty związane z jej nadmiernym zużyciem.

  • Efekt: Kompensatory poprawiły współczynnik mocy, co bezpośrednio przełożyło się na oszczędności rzędu 7 500 zł miesięcznie.

 4. Zmiana dostawcy energii:

  • Przeprowadziliśmy analizę ofert dostawców energii elektrycznej i wybraliśmy najbardziej korzystną opcję.

  • Efekt: Zmiana dostawcy energii pozwoliła na dalsze obniżenie kosztów dzięki korzystniejszym stawkom, co dało dodatkowe oszczędności rzędu 5 000 zł miesięcznie.

Podsumowanie

Po wdrożeniu wszystkich działań, firma produkcyjna zauważyła znaczną redukcję rachunków za prąd, które spadły z 90 000 zł do około 16 000 zł miesięcznie. Dzięki instalacji systemu fotowoltaicznego o mocy 50 kWp, firma mogła pokryć częściowo swoje zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł. Kompensacja energii biernej i zmiana taryfy przyniosły dodatkowe oszczędności, a zmiana dostawcy energii pozwoliła na dalsze obniżenie kosztów.

#OZE #Multisolar #EnergiaOdnawialna #NiezależnośćEnergetyczna #ZielonaEnergia #CaseStudy #OszczędnościEnergii #Poznań

 

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Doradzimy Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy!

Chcę otrzymywać połączenia głosowe na podany przeze mnie numer telefonu celem otrzymania informacji handlowej.
Chcę otrzymywać informacje handlowe na mój adres mailowy lub na mój numer telefonu podany w formularzu kontaktowym.