Wraz z dynamicznymi zmianami na rynku energii odnawialnej, branża Odnawialnych Źródeł Energii
(OZE) musi być gotowa na adaptację i przyjęcie nowej rzeczywistości. Najnowsze przepisy prawne,
które wejdą w życie od 1 lipca 2024 roku, wprowadzą nowy system rozliczania cen energii dla
prosumentów uwzględniający godzinowe rozliczenia. Ta ewolucja w podejściu do projektowania
instalacji fotowoltaicznych staje się coraz bardziej widoczna.

Dotychczas najważniejszym czynnikiem przy ocenie instalacji fotowoltaicznej była jej zdolność do
maksymalnej produkcji energii. Jednak teraz kluczową wartość będzie miała energia wyprodukowana
w optymalnym czasie, a nie tylko w największej ilości. Wprowadzenie godzinowego rozliczania
energii wymaga od nas dostosowania produkcji do rzeczywistego zapotrzebowania. To oznacza, że
musimy być bardziej elastyczni i świadomi kiedy wytwarzamy energię.

Jednym z nowych trendów, który zyskuje popularność w branży, jest instalacja paneli
fotowoltaicznych o orientacji wschód-zachód. Szczególnie w przypadku domów jednorodzinnych,
które często są niezamieszkane w ciągu dnia, instalacje o orientacji południowej, które są najbardziej
produktywne w tym okresie, mogą nie być optymalnym rozwiązaniem. Panele wschód-zachód mogą z
kolei zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie energii w takich przypadkach.

Jednak zmiana orientacji paneli to tylko jedna z wielu przyszłych zmian, które możemy spodziewać
się w branży OZE. W miarę jak regulacje stają się bardziej przyjazne dla większych instalacji
fotowoltaicznych, spodziewamy się wzrostu ich popularności. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania
pozwolenia na budowę dla instalacji o mocy do 150 kWp otwiera nowe możliwości dla inwestorów i
producentów. Ta zmiana otwiera drzwi dla większych i bardziej wydajnych instalacji, które mogą
generować większe ilości energii.

Jednak nie tylko nowe projekty muszą dostosować się do tych zmian. Istniejące instalacje również
muszą uwzględnić nowe warunki. Dla systemów o orientacji południowej, które generują duże
nadwyżki energii, inwestycje w magazynowanie energii mogą być optymalnym rozwiązaniem.
Wprowadzenie akumulatorów do instalacji fotowoltaicznych pozwoli na efektywne przechowywanie
nadmiaru energii i jej wykorzystanie w późniejszym czasie. Oczywiście, nie można oczekiwać, że
prosument zmieni swoją istniejącą instalację, ale nowe projekty mogą być starannie zaprojektowane z
uwzględnieniem tych nowych czynników.

Przyszłość fotowoltaiki zależy od naszej zdolności do innowacji i elastycznego podejścia do zmian. W
miarę jak branża OZE rozwija się, musimy podążać za tymi zmianami i umiejętnie z nich skorzystać.
Nowe przepisy i technologie otwierają nowe możliwości dla inwestorów i przedsiębiorców w
dziedzinie fotowoltaiki. Kluczem do sukcesu będzie adaptacja i wykorzystanie tych zmian w
projektowaniu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych.

Wraz z rosnącym znaczeniem OZE, coraz większą uwagę zwraca się na tworzenie zrównoważonych
mikrosieci (microgrids) i inteligentnych sieci energetycznych. Mikrosieci to lokalne systemy, które
integrują różne źródła odnawialnej energii i mogą funkcjonować niezależnie od głównej sieci.
Tworzenie takich mikrosieci daje możliwość lepszego zarządzania energią i dostosowania jej
produkcji do rzeczywistego zapotrzebowania. Inteligentne sieci energetyczne natomiast umożliwiają
komunikację między urządzeniami i optymalne zarządzanie przepływem energii w sieci. Dzięki temu
można skutecznie wykorzystać energię z OZE i zminimalizować straty.

Kolejnym aspektem, który zyskuje na znaczeniu, jest inwestycja w systemy monitoringu i zarządzania
instalacjami fotowoltaicznymi. Monitorowanie produkcji energii, jej zużycia oraz stanu technicznego
systemu pozwala na lepszą kontrolę i optymalizację działania instalacji. Dodatkowo, rozwój
algorytmów sztucznej inteligencji i analizy danych umożliwia bardziej precyzyjne prognozowanie
produkcji energii oraz optymalizację pracy systemu.

Podsumowując, nowa era projektowania instalacji fotowoltaicznych stawia przed nami wiele wyzwań,
ale także otwiera szerokie możliwości. Elastyczność, innowacje i adaptacja staną się kluczowymi
elementami sukcesu w branży OZE. Przyszłość fotowoltaiki zależy od naszej zdolności do
wprowadzania zmian i korzystania z nowych technologii. Otwórzmy się na nowe możliwości i razem
przyczyniajmy się do rozwoju zrównoważonej i efektywnej energetyki opartej na OZE.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Doradzimy Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy!

Chcę otrzymywać połączenia głosowe na podany przeze mnie numer telefonu celem otrzymania informacji handlowej.
Chcę otrzymywać informacje handlowe na mój adres mailowy lub na mój numer telefonu podany w formularzu kontaktowym.